TOSHIBA DVD PLAYER 3.1.2.12.B

TOSHIBA DVD PLAYER 3.1.2.12.B

TOSHIBA Corporation – 55,7MB – Freeware –
ra khỏi 17 phiếu
4 Stars User Rating
Toshiba DVD player là một ứng dụng đơn giản và thân thiện cho xem phim DVD. Ứng dụng này là rất dễ dàng để sử dụng. Các cửa sổ chính của chương trình là cửa sổ màn hình và bảng điều khiển. Tất cả các bộ điều khiển có mặt tại bảng điều khiển. bạn không cần phải kiếm nhiều nhấp chuột chỉ để xem một bộ phim. Toàn màn hình xem là có sẵn thông qua các nhấn đúp vào màn hình cửa sổ.

Tổng quan

TOSHIBA DVD PLAYER là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi TOSHIBA Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.670 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của TOSHIBA DVD PLAYER là 3.1.2.12.B, phát hành vào ngày 18/09/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

TOSHIBA DVD PLAYER đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 55,7MB.

Người sử dụng của TOSHIBA DVD PLAYER đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho TOSHIBA DVD PLAYER!

Cài đặt

người sử dụng 2.670 UpdateStar có TOSHIBA DVD PLAYER cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản